ΕΛΣΤΑΤ: Ανοίγει η «ψαλίδα» μεταξύ πλούσιων και φτωχών στην Ελλάδα

Μία από τις χειρότερες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στην οικονομική ανισότητα μεταξύ των πολιτών κατέχει η Ελλάδα, ερχόμενη δεύτερη στη σχετική κατάταξη μετά την Ισπανία.

Βάσει του πίνακα που κατήρτισε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τον δείκτη κατανομής εισοδήματος (S80/S20), στην κορυφή της οικονομικής ανισότητας βρίσκεται η Ισπανία, με 7,2, και ακολουθεί η Ελλάδα, με 6,6. Στην καλύτερη θέση βρίσκεται η Νορβηγία, με 3,2. Όσον αφορά στον συντελεστή GINI (δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος), η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση (34,3%), με πρώτη τη Λετονία (35.9%). Στην καλύτερη θέση βρίσκεται επίσης η Νορβηγία, με 22.6%.

Με βάση τα στοιχεία του 2012 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος το 2011), το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 6,6 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Το 2008 με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2007 ανήλθε σε 5,9 και το 2010 με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2009 ανήλθε σε 5,6, κάτι που υποδεικνύει διεύρυνση του χάσματοςμεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Η οικονομική ανισότητα για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω εκτιμάται στο 4,5 , στο ίδιο επίπεδο με το 2011, ενώ για τα άτομα κάτω των 65 αυξήθηκε στο 7,4 από 6,3 το 2011.

Επίσης, το 25% των νοικοκυριών με το χαμηλότερο εισόδημα κατέχει το 8,7% του συνολικού εθνικού εισοδήματος (το 2011 κατείχε το 9,4%), ενώ τα νοικοκυριά με το υψηλότερο εισόδημα κατέχουν το 47% του συνολικού εθνικού εισοδήματος (46,8% το 2011).

ΕΔΩ η έκθεση – έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης για τα νοικοκυριά (2012).