ΕΛΣΤΑΤ: Στο όριο της φτώχειας ένα στα τέσσερα νοικοκυριά το 2012

Ζοφερή είναι η εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το έτος 2012, τo 23,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας. Σημειώνεται ότι το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του μέσου ετήσιου εισοδήματος του νοικοκυριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα εισοδημάτων και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών για το 2012 της ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 10.676 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 17.977 ευρώ. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 914.873 και τα μέλη τους σε 2.535.700. Δηλαδή ένα στα τέσσερα νοικοκυριά, από τα 914.873, ζουν  με εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ το μήνα.

Ευρωπαϊκή πρωτιά

Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. όπου ο πληθυσμός της βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό.

Συγκεκριμένα τα υψηλότερα ποσοστά των Ευρωπαϊκών χωρών εμφανίζουν η Βουλγαρία (49,3%), η Λετονία (36,6%) και η Ελλάδα (34,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ισλανδία (12,7%), η Νορβηγία (13,8%) και η Ολλανδία (15.0%).

Άλλες διαπιστώσεις

Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια ως προς το σύνολο του πληθυσμού για κάθε μία από τις παρακάτω ομάδες είναι: Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (66,0%)

- Άνδρες άνεργοι (52,1%)
- Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (33,3%)
- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (26,9%)
- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (24,1%)
- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (23,5%)

Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό  ανέρχεται σε 3.795.100 άτομα ή σε 34,6% του συνόλου του πληθυσμού (το έτος 2011 ήταν 3.403.300 άτομα).

Χαρακτηριστικά πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας

ΕΔΩ, η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τα αποτελέσματα της έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Έτους 2012).