apnet.gr

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Παρ06222018

Last updateΤρι, 08 Απρ 2014 10pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Μετάταξη υπαλλήλων σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας.

Μετάταξη υπαλλήλων σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5455/ 6584/30-03-2013, έδωσε την παρακάτω απάντηση σε σχετικό ερώτημα:

Σχετ. Το υπ’ αριθμ. 80154,80152/18-2-2013 έγγραφο

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για το επίδομα στήριξης τέκνων 2013

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για το επίδομα στήριξης τέκνων 2013

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 2013.
 
Το επίδομα στήριξης τέκνων 2013 καταβάλλεται ανά τρίμηνο στους δικαιούχους , με

Ποιοι δικαιούνται και πως καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων

Ποιοι δικαιούνται και πως καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων

Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται
Όπως είναι γνωστό από την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη

Το επίδομα για μακροχρόνια άνεργους

Το επίδομα για μακροχρόνια άνεργους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ηλικία από 45 μέχρι 65 ετών.

Ως

Απόφαση για τα δάνεια του Παρακαταθηκών και δανείων

Εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των δανείων από τους δανειολήπτες δημοσίους υπαλλήλους.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ

.

.

Ποιοί δικαιούνται το Δώρο Πάσχα και πώς υπολογίζεται

Ποιοί δικαιούνται το Δώρο Πάσχα και πώς υπολογίζεται

Νομοθεσία: Υπουργική Απόφαση: 19040/81.

Δικαιούχοι : όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Δεν δικαιούνται Δώρο Πάσχα:

* Οι οικοδόμοι, στους οποίους καταβάλλεται το Δωρόσημο από τον λογαριασμό ΕΛΔΕΟ.

* Οι

Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών

Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών

Πίνακας σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007 άρθρο 3

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2 μήνες έως 1 έτος
5 ημερομίσθια
1 έτος έως 2 έτη
7 ημερομίσθια
2 έτη έως 5 έτη
15 ημερομίσθια
5

Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών από παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό τρίτης χώρας

Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών από παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό τρίτης χώρας

Οι παράνομα απασχολούμενοι αλλοδαποί που προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), δικαιούνται τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων που προβλέπονται από την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία, έστω κι αν η απασχόλησή τους

Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων

Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλωνΠίνακας σύμφωνα με τους  Ν.2112/1920, Ν.3198/1955 και τον νέο Νόμο 3863/2010

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(στον ίδιο εργοδότη)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

(Τακτικές αποδοχές)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρόνος
προειδοποίησης

Πώς αμείβονται φέτος οι αργίες του Πάσχα και η Πρωτομαγιά

Πώς αμείβονται φέτος οι αργίες του Πάσχα και η Πρωτομαγιά

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, συνεπώς επιτρέπεται αυτή την ημέρα η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τους κλάδους των μισθωτών για τους οποίους

Πως γίνεται ο υπολογισμός του ωρομισθίου

Πως γίνεται ο υπολογισμός του ωρομισθίου

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο επί 6 και το διαιρούμε με το ισχύον συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο, δηλαδή 40 ή λιγότερο, σε περίπτωση ωραρίου μικρότερου του 40ωρου.

ημερομίσθιο Χ 6


συμβατικό

Πώς χορηγείται η άδεια άνευ αποδοχών στους μισθωτούς

Πώς χορηγείται η άδεια άνευ αποδοχών στους μισθωτούς

Στην εργατική νομοθεσία δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις που να ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μισθωτούς. Ωστόσο, θα πρέπει πριν την χορήγηση της άδειας, να υπάρξει έγγραφη συμφωνία μεταξύ

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου

Όπως είναι γνωστό η 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966 είναι ημέρα προαιρετικής αργίας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν

Σχετικα με το μειωμένο ωράριο εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου.

Σχετικα με το μειωμένο ωράριο εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου.

Στις 5 Απριλίου 2013 και με Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763. εκδόθηκε εγκύκλιος με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου

Αποζημίωσης στον ιδιωτικό τομέα

Αποζημίωσης στον ιδιωτικό τομέα

Υπολογισμός Αποζημίωσης

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλου ή εργ/τη) κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (άρθρο 5 παρ.1

Πώς αμείβονται οι μισθωτοί κατά την αργία της 25ης Μαρτίου 2013

Πώς αμείβονται οι μισθωτοί κατά την αργία της 25ης Μαρτίου 2013

Η ημέρα της 25ης Μαρτίου περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες (υποχρεωτικές) αργίες του έτους.

Απαγορεύεται συνεπώς  κατά την ημέρα αυτή τόσο η λειτουργία κάθε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας που δεν λειτουργεί κατά τις

Οι άδειες των εργαζομένων, τι δικαιούται ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα

Οι άδειες των εργαζομένων, τι δικαιούται ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέαΕτήσια Άδεια
Τα θέματα χορήγησης ετήσιας άδειας με αποδοχές στους μισθωτούς ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί με το άρθρο 6 του Ν. 3144/2003 και το

Τρόπος υπολογισμού ωρομισθίου, υπερεργασίας και υπερωρίας

Τρόπος υπολογισμού ωρομισθίου, υπερεργασίας και υπερωρίας

Επιχείρηση που λειτουργεί σε 5ήμερη βάση (Δευτέρα-Παρασκευή)

1)Υπολογισμός υπερεργασίας

ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Ώρες εργασίας: 5 Χ 8 = 40 ώρες εβδομαδιαίως.
Ημερομίσθιο: 33,57 ευρώ.
Ωρομίσθιο: 33,57 Χ 6 / 40 = 5,04 ευρώ.

Έστω

Χρήσιμες πληροφορίες